Program Hakkında

İktisat Bölümü, başta Türkiye ve çevre ülkeler olmak üzere küresel ekonomileri anlayan, var olan sorunları analiz ederken, iktisadi kuramları ve kavramları yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen İktisat Lisans Programına dahil olan öğrenciler, aktif öğrenme süreçlerinde edindikleri perspektif ve birikim ile iktisat alanındaki olguları analiz edebilme yetisine sahip olurlar. Öğrencilerimiz çalışacakları alanlarda küresel düzeyde bir yeterlilik ile mezun olurken, programda edindikleri farkındalık sayesinde rakiplerinden bir adım önde iş hayatına başlarlar.  Dünya çapındaki eğitim kurumlarında doktoralarını tamamlamış deneyimli kadrosuyla, küçük sınıflar ve mentorlük sistemi ve özgün eğitim teknikleriyle, İbn Haldun İktisat programı, ‘ayrıcalıklı’ öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Kapsamı

İktisat Bölümü program kapsamında 8 yarıyıl boyunca öğrencilere, iktisat, matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında yeterli altyapı sağlayan zorunlu derslerle birlikte, işletme, sosyoloji, psikoloji, tarih, hukuk ve siyaset bilimi gibi alanlardan geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Sektörel seçmeli derslerde ise girişimcilik, gayrimenkul, enerji, haberleşme, çevre, ulaştırma ve finans gibi alanlarda uzmanlık yapma şansına sahiptirler.

Program ilk yılında Sosyal Bilimler alanında gerekli donanımı sağlamayı hedeflerken, sonraki yıllarda öğrencilerimizin kariyer hedefleri doğrultusunda farklı iktisadi alt dallara yönelebilecekleri şekilde kurgulanmıştır. Üniversitemizin vizyonu çerçevesinde kurgulanmış Araştırma Merkezleri bünyesinde yapılacak çalışmalar, Lisans Programı öğrencilerinin de aktif olarak katılabilecekleri formatta tasarlanacaktır. Böylece, İktisat Bölümü öğrencileri derslerdeki konuları, kavramları ve teorileri uygulamalı şekilde derinlemesine tecrübe etme imkânı bulurken, mevcut araştırmaları eleştirel olarak analiz edebileceklerdir. Ayrıca, derslerde çok sayıda vaka çalışmasına geniş yer verilmesi sayesinde öğrencilerin İktisat alanındaki teori ve uygulama arasındaki bağlantıyı kurabilmeleri sağlanacaktır.

Programın Hedef Kitlesi

İktisat Lisans programı temel olarak

  • Uluslararası ticaret, bankacılık, sigorta, finans, marka yönetimi, pazarlama, insan kaynakları, enerji, sağlık, ulaştırma, haberleşme ve denetim gibi alanlardaki şirketlerde çalışmak veya kariyer yapmak isteyen,
  • Aldıkları iktisat eğitimini girişimci bir ruhla birleştirerek kendi iş projelerini hayata geçirmeyi arzu eden,
  • Merkez Bankası, Hazine, BDDK, SPK gibi kamu kurumlarında veya Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve benzeri kuruluşlarda çalışmayı düşünen,
  • İlgili alanda yurt içinde veya yurt dışında daha üst düzeyde akademik çalışma yapmaya hazırlanan öğrencileri hedeflemektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur