YENİ MAKALE – SADULLAH YILDIRIM


Bölümümüz Doktor Öğretim Üyesi Sadullah Yıldırım ve ortak yazarları tarafından hazırlanan “Selective Religiosity: Identifying the effect of pluralism” başlıklı makale Journal of Economic Behavior & Organization’ın Aralık 2018 basımında yayınlandı. Doktor Yıldırım bu makalesinde dini çeşitliliğin insanların dindarlık seviyelerinde oluşturduğu değişimi analiz ediyor. Bu değerli çalışması için Doktor Yıldırım’ı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının ileride sürmesini temenni ediyoruz. Aşağıda makalenin İngilizce özetini bulabilirsiniz.

Özet: Economists and sociologists have long disagreed over the effect of pluralism on religiosity, the question of whether the number religions in a society lessens or heightens people’s beliefs and participation. The controversy stems from the omission of religion’s role in legitimizing government, which has significantly biased previous estimates. We use a novel identification strategy that exploits the variation among countries in their proximity (cost of travel) to centers of universal religions of the world (Buddhism, Christianity, Islam). Whereas the results of OLS analysis tentatively suggest a negative association between pluralism and religiosity, estimates from the method of instrumental variables reveal that the direct effect of pluralism is positive. Our results support the argument that enhanced competition in the religion market would increase religiosity by offering believers a greater variety and quality of choices.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur