TOPLU SURİYELİ GÖÇÜNÜN TÜRK İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ – MURAT KIRDAR


Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Kırdar haftalık iktisat seminerleri kapsamında bölümümüzde bir sunun gerçekleştirdi. İktisat ve İşletme bölümlerinin öğretim üyelerinin yansıra yüksek lisans öğrencilerimizin de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bu seminerde katılımcılarımız Suriyeli göçünün sektörel bazda yerli işgücüne etkilerini derinlemesine öğrenebilme imkanına sahip oldu. Oldukça verimli gecen bu seminer için Sayın Kırdar’a çok teşekkür ediyoruz. Aşağıda, Prof. Dr. Murat Kırdar’ın çalışmasının İngilizce özetini bulabilirsiniz.

Abstract: We estimate the effects of the arrival of 2.5 million Syrian migrants in Turkey by the end of 2015 on the labor market outcomes of natives using a difference-in-differences IV methodology. We show that relaxing the common-trend assumption of this methodology—unlike the recent papers in the same setting—makes a substantial difference in several key outcomes. Despite the massive size of the migrant influx, no adverse effects on average wages of men or women or on total employment of men exist. For women, however, total employment falls—which results mainly from the elimination of part-time jobs. While the migrant influx has adverse effects on competing native workers in the informal sector, it has favorable effects on complementary workers in the formal sector. Migrants and native men in the informal sector are highly substitutable—we estimate about one-to-one replacement in employment. On the other hand, both wage employment and wages of men increase in the formal sector. These findings, along with those on the heterogeneity in effects by age and education, are very much in line with the canonical migration model. In addition, a rise in prices in the product market and a rise in capital flow to the treatment regions contribute to the rise in labor demand in the formal sector.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur