VERGİLENDİRME, YENİDEN DAĞITIM VE ARIZİ EMEK ARZI – HAKKI YAZICI


21 Aralık 2018 tarihli İktisat Bölümü seminerleri dizimizde Sabancı Üniversitesi’nden Doktor Öğretim Üyesi Hakkı Yazıcı bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumda Doktor Yazıcı bizlere emek piyasasındaki sürtünmelerin kariyer basamaklarını içeren bir model çerçevesinde ele alındığında ortaya çıkacak en uygun vergilendirme sistemlerinin analizini yaptı. Konuşma, ABD üzerine yapılan bir model uygulamasıyla sona erdi. Sayın Yazıcı’ya bu çok önemli değerlendirme için teşekkür eder, kendisine ilerleyen dönemlerdeki çalışmalarında başarılar dileriz. Aşağıda sunumu yapılan çalışmanın İngilizce özetini bulabilirsiniz.

Özet: We analyze the implications of ex ante dispersion in worker talents and a frictional labor market for the design of tax and benefit systems. Our model features on and off the job search, job ladders and equilibrium income and profit dispersion within talent markets. In a baseline setting with no talent dispersion, the optimal system consists of an unemployment benefit financed out of a simple lump sum tax on workers. The benefit is high enough to suppress worker income and firm profit dispersion, deter worker poaching and collapse job ladders. With talent dispersion, high benefit levels drive less talented workers out of the market and are prohibitively costly. Active talent markets are frictional. Taxes impact the dispersion of worker incomes and firm profits within these markets. These effects shape and modify conventional optimal tax formulas.

ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN ÖTESİNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ – AYŞEGÜL KAYAOĞLU


İktisat Bölümü seminerleri serimizin 14 Aralık 2018 tarihli bölümünde İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Kayaoğlu’nu ağırladık. Sayın Kayaoğlu bu sunumunda bizlere çocuk işçiliğinin kariyer aşamalarının ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan sonuçlarını irdeledi. Panel veri analizi yöntemi kullanılarak yapılan bu analizde çocukluk dönemlerinde çalışmış kişilerle bu deneyime sahip olmayanlar arasındaki ücret vb. farklılıklar tartışılıyor. Doktor Kayaoğlu’na bu sunum ve emekleri için çok teşekkür ediyor, kendisini ilerleyen yıllarda da misafir etmeyi umut ediyoruz.

YENİ MAKALE – SADULLAH YILDIRIM


Bölümümüz Doktor Öğretim Üyesi Sadullah Yıldırım ve ortak yazarları tarafından hazırlanan “Selective Religiosity: Identifying the effect of pluralism” başlıklı makale Journal of Economic Behavior & Organization’ın Aralık 2018 basımında yayınlandı. Doktor Yıldırım bu makalesinde dini çeşitliliğin insanların dindarlık seviyelerinde oluşturduğu değişimi analiz ediyor. Bu değerli çalışması için Doktor Yıldırım’ı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının ileride sürmesini temenni ediyoruz. Aşağıda makalenin İngilizce özetini bulabilirsiniz.

Özet: Economists and sociologists have long disagreed over the effect of pluralism on religiosity, the question of whether the number religions in a society lessens or heightens people’s beliefs and participation. The controversy stems from the omission of religion’s role in legitimizing government, which has significantly biased previous estimates. We use a novel identification strategy that exploits the variation among countries in their proximity (cost of travel) to centers of universal religions of the world (Buddhism, Christianity, Islam). Whereas the results of OLS analysis tentatively suggest a negative association between pluralism and religiosity, estimates from the method of instrumental variables reveal that the direct effect of pluralism is positive. Our results support the argument that enhanced competition in the religion market would increase religiosity by offering believers a greater variety and quality of choices.

GELECEK MAKALE – ŞERİFE GENÇ İLERİ


Bölümümüz Doktor Öğretim Üyesi Şerife Genç İleri tarafından hazırlanan “Selective Immigration Policy and Its Impacts on Natives: A General Equilibrium Analysis” başlıklı makale Canadian Journal of Economics tarafından basılmak üzere kabul edildi. Doktor İleri bu makalesinde son yılların oldukça tartışmalı konusu olan göçmenler konusuna ışık tutuyor. Makalede göçmenlerin, yerel halkın iktisadi refahına olan etkileri analiz ediliyor. Doktor Genç’i bu değerli çalışması için tebrik ediyoruz, ilerleyen çalışmalarında başarılar diliyoruz. Aşağıda makalenin İngilizce özetini bulabilirsiniz. Bu değerli çalışması için

Abstract: This paper analyzes the effects of skilled immigration on the wage inequality between different education groups and the welfare of the incumbent population. We use a heterogenous agent overlapping generations model with endogenous discrete college education choice and calibrate it to match the features of 1981 Canadian economy. Our quantitative analysis suggests that reducing the skilled immigration rate generates a rise in the growth rate of the wage inequality between college-educated and non-college workers. As skilled immigrants are admitted at a lower rate, more natives opt for college education in the economy. Our welfare analysis shows that the incumbent young and college-educated population benefits more from a reduction in the skilled immigration rate. On the other hand, young generations with below-college education face welfare losses. Our results suggest that skilled immigration contributes positively to the overall welfare in the economy.

MOHAMAD LUTFI HAMMOUR ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ DERSİ


Bölümümüzün değerli öğretim üyesi Profesör Doktor Mohamad Lutfi Hammour 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılış töreninde geleneksel olarak sunulan açılış dersini verdi. Kendisine bu değerli sunum için teşekkür ederiz. Aşağıdaki bağlantıda dersin de içerisinde olduğu 2018-2019 eğitim öğretim dönemi açılış törenimizi izleyebilirsiniz.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, EV İÇİ PAZARLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME – BARIŞ ALPASLAN


Ekonomi seminerleri dizimizin bu haftaki bölümünde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İktisat Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Barış Alpaslan’ı konuk ettik. Sayın Alpaslan bizlerle özellikle düşük gelir gurubundaki ülkeler için çocuk işçiliği, altyapıya erişim ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmasını paylaştı. Kendisine bu önemli husustaki değerli analizi için çok teşekkür ediyoruz. Aşağıda Doktor Alpaslan’ın çalışmasının İngilizce özetini bulabilirsiniz.
Özet: This paper develops a three-period, gender-based overlapping generations model of economic growth with heterogeneity in parental preferences, endogenous intra-household bargaining, and child labor in home production by girls.
Improved access to infrastructure reduces the amount of time parents find optimal for their daughters to spend on household chores, thereby allowing them to allocate more time to studying at home. The model is calibrated for a low income country and various quantitative experiments are conducted, including an increase in the share of public spending on infrastructure, an increase in time allocated by mothers to their daughters, and a decrease in fathers’ preference for their daughters’ education. Our analysis shows that poor access by families to infrastructure may provide an endogenous explanation, complementary to those focusing solely on social norms and cultural values, for the persistence of child labor at home and gender inequality in low-income countries.

ORTA DOĞU’DA KAPSAYICI BÜYÜME – ECE GÜLERYÜZ


Haftalık iktisat seminerleri organizasyonumuzun bu haftaki konuğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden Dr. Ece Güleryüz oldu. Sayın Güleryüz, kalkınma teorisinin önemli araştırma alanlarından birisi olan ülkeler arası büyüme ve kalkınma farklılıklarının belirleyicilerini saptama problemi üzerine yaptığı çalışmalar hakkında bizleri bilgilendirdi. Kendisi bu çalışmasında gelir dağılımının da büyüme performansına yönelik bir etken olarak alındığı durumlarda ülkelerdeki demografik, çevresel ve sosyal değişikliklerin bu performansı nasıl etkilediğini Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri acısından irdeledi. Sayın Güleryüz’e bu değerli sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Aşağıda, Dr. Ece Güleryüz’ün çalışmasının İngilizce özetini bulabilirsiniz.

Abstract: We investigate the macroeconomic fundamentals and structural factors which affect inclusive growth in 16 MENA countries before and after the Global Financial Crisis. We use a panel data fixed effects model in two time periods: 1996-2007 and 2008-2016. A measure of inclusive growth is defined by integrating economic growth and income inequality. In this way, we account for the relative impacts of GDP per capita growth rate and change in Gini coefficient. A wide range of factors such as environmental degradation, macroeconomic stability, fiscal discipline, globalization, human capital, life expectancy, and technological development appear to significantly affect inclusive growth performance in the MENA region. During and after the Global Financial Crisis, voice and accountability seems to be an important institutional quality component influencing the inclusiveness of economic growth.

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI TİCARET VE ENDUSTRİYEL GELİŞİM – MEHMET BABACAN


Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi Doç. Dr. Mehmet Babacan haftalık iktisat seminerleri kapsamında bölümümüzde bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, Dr. Babacan’ın yani sıra Ahmet Faruk Aysan, Nurullah Gur ve Hatice Karahan editörlüğünde hazırlanan ve Türkiye Ekonomisi’nin son 15 yılına ışık tutan “Türkiye Ekonomisi: Orta Gelir Tuzağı ile Yüksek Gelir Statüsü Arasında” kitabıyla ilgili bilgilenme fırsatı buldular. Sunumda ağırlıklı olarak Türkiye’de son 15 yıllık süreçte gözlenen endüstriyel değişim trendleri analiz edildi. Toplantıda ayrıca üretim ve inşaat sektörlerinin geleceğine yönelik öngörülere de yer verildi. Özellikle uluslararası öğrencilerimiz için Türkiye Ekonomisi‘ne çok kıymetli bir giriş fırsatı sunan bu seminer için Sayın Babacan’a çok teşekkür ediyoruz.

 

TOPLU SURİYELİ GÖÇÜNÜN TÜRK İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ – MURAT KIRDAR


Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Kırdar haftalık iktisat seminerleri kapsamında bölümümüzde bir sunun gerçekleştirdi. İktisat ve İşletme bölümlerinin öğretim üyelerinin yansıra yüksek lisans öğrencilerimizin de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bu seminerde katılımcılarımız Suriyeli göçünün sektörel bazda yerli işgücüne etkilerini derinlemesine öğrenebilme imkanına sahip oldu. Oldukça verimli gecen bu seminer için Sayın Kırdar’a çok teşekkür ediyoruz. Aşağıda, Prof. Dr. Murat Kırdar’ın çalışmasının İngilizce özetini bulabilirsiniz.

Abstract: We estimate the effects of the arrival of 2.5 million Syrian migrants in Turkey by the end of 2015 on the labor market outcomes of natives using a difference-in-differences IV methodology. We show that relaxing the common-trend assumption of this methodology—unlike the recent papers in the same setting—makes a substantial difference in several key outcomes. Despite the massive size of the migrant influx, no adverse effects on average wages of men or women or on total employment of men exist. For women, however, total employment falls—which results mainly from the elimination of part-time jobs. While the migrant influx has adverse effects on competing native workers in the informal sector, it has favorable effects on complementary workers in the formal sector. Migrants and native men in the informal sector are highly substitutable—we estimate about one-to-one replacement in employment. On the other hand, both wage employment and wages of men increase in the formal sector. These findings, along with those on the heterogeneity in effects by age and education, are very much in line with the canonical migration model. In addition, a rise in prices in the product market and a rise in capital flow to the treatment regions contribute to the rise in labor demand in the formal sector.

Blok Zinciri Konusunda Ahmet Kaplan Medeniyet Üniversitesinde Sunum Yaptı.


Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “İŞLETMELERDE YENİ DÖNEM: BLOK ZİNCİRİ VE DİJİTAL PARA (BITCOIN)” isimli seminerde Dr.Ahmet Kaplan “Blok zinciri işletmelere neler getirecek?” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
Kaplan, sunumunda blok zincirinin teknik altyapısını, işletmelere etkisini, yeni iş alanları ve paradigma değişikliği gibi birçok konudaki farklı yaklaşımını dile getirdi.