Ders Planı


İKTİSAT LİSANS PROGRAMI

TOPLAM KREDİ: 147  TOPLAM AKTS: 240
NOT: T (Teori) P (Pratik)  K(Kredi)  AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)

Birinci Yıl

İlk Dönem
Kodu Ders Adı T P K AKTS Ön Koşul
SPS 101 İnsan ve Toplum Bilimi I 2 2 3 5
HUM 101 Dünya Sanatı ve Edebiyatı Okumaları I 2 2 3 5
LAW 101 Hukuka Giriş 3 0 3 5
NS 101 Doğa I 2 2 3 5
GE 100 Üniversite Yaşamına Giriş (Oryantasyon) 1 0 1 1
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 2 2 3 5
MATH 101 Nicel Akıl Yürütme 2 2 3 5
Toplam   19 35  

 

İkinci Dönem
Kodu Ders Adı T P C AKTS Ön Koşul
SPS 102 İnsan ve Toplum II 2 2 3 5  
HUM 102 Dünya Sanatı ve  Edebiyatı Okumaları II 2 2 3 5  
SPS 103 Karşılaştırılmalı Metodoloji 2 2 3 5  
NS 102 Doğa II 2 2 3 5
MATH 102 İşletme ve İktisat için Matematik 2 2 3 5
ECON 102 Makroekonominin  İlkeleri 2 2 3 5
Toplam         18 30  

 

İkinci Yıl

Üçüncü Dönem       
Kodu Ders Adı T P C AKTS Ön Koşul
HIST 101 Çağdaş Türk Tarihi I 2 2 3 5
TLL 101 Çağdaş Türk Edebiyatı I 2 2 3 5
ECON 201 Orta Düzey Mikroekonomi 2 2 3 5 ECON 101
MAN 241 Finansal Muhasebenin Temel İlkeleri 3 0 3 5
STAT 201 İstatistik I 2 2 3 5
 Seçmeli Yabancı Dil 1 4 3 5
Toplam 18 30  

 

Dördüncü Dönem
Kodu Ders Adı T C AKTS Ön Koşul
HIST 102 Çağdaş Türk Tarihi II 2 2 3 5
TLL 102 Çağdaş Türk Edebiyatı II 2 2 3 5
ECON 202 Orda Düzey Mikroekonomi 2 2 3 5 ECON 102
ECON 204 Matematiksel Ekonomi 2 2 3 5
STAT 202 İstatistik II 2 2 3 5 STAT 201
 Seçmeli Yabancı Dil 1 4 3 5
Toplam 18 30

 Üçüncü Yıl

Beşinci Dönem      
Kodu Ders Adı T P C AKTS Ön Koşul
ECON 301 Ekonometri  I 3 2 4 5 STAT 202
ECON 303 Sanayi Ekonomisi 3 0 3 5 ECON 201
ECON 305 Uluslar arası Ekonomi 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
 Seçmeli Yabancı Dil 1 4

 

3 5
Toplam 19 30  

 

Altıncı Dönem
Kodu Ders Adı T P C AKTS Ön Koşul
ECON 302 Ekonometri II 3 2 4 5 ECON 301
ECON 304 Oyun Teorisi 3 0 3 5 ECON 201
ECON 306 Para, Banka ve Finansal Kurumlar 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Seçmeli Yabancı Dil 1 4 3 5
Toplam 19 30

Dördüncü Yıl

Yedinci Dönem
Kodu Ders Adı T P C AKTS Ön Koşul
ECON 401 İktisadi Düşünce Tarihi 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 30  

 

Sekizinci Dönem
Kodu Ders Adı T P C AKTS Ön Koşul
ECON 402 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 490 Mezuniyet Projesi 0 6 3 4
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 29

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Kodu Ders Adı T P C AKTS Ön Koşul

Ekonomi Teorisi Seçmeli Dersleri

ECON 401 İleri Düzey Mikroekonomi 3 0 3 5
ECON 402 İleri  Düzey Makroekonomi 3 0 3 5
ECON 403 Büyüme ve Gelişme Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 404 Proje Değerlendirme 3 0 3 5
ECON 405 Küreselleşme v e Gelişen Ekonomiler 3 0 3 5
ECON 406 İslam Ekonomisi ve Finansı 3 0 3 5
ECON 407 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
ECON 408 Uluslararası Finans 3 0 3 5
ECON 409 İşgücü Ekonomisi 3 0 3 5
 

Sektör Seçmeli Dersleri

ECON 411 Ulaşım Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 412 Yenilik ve Teknoloji Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 413 Gayrimenkul ve Şehir Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 414 Enerji Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 415 Sağlık Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 416 Çevre Ekonomisi 3 0 3 5

 

Kodu Ders Adı T P C AKTS Ön Koşul

Nicel Analiz Seçmeli Dersleri

MATH 421 Lineer Cebir 3 0 3 5
MATH 422 Diferansiyel Denklemler 3 0 3 5
ECON 423 Zaman Serileri Ekonometrisi 3 0 3 5
ECON 424 Panel Veri  Ekonometrisi 3 0 3 5
ECON 425 Finansal Piyasalarda Tahminleme 4 0 3 5