Akademik Personel

Prof. Dr.

Fuat ERDAL

fuat.erdal@ihu.edu.tr

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bidiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr.

Mohamad Lutfi HAMMOUR

mohamad.hammour@ihu.edu.tr

Guidance Financial Group’un Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Capital Guidance’ın Genel Müdürlüğü görevlerini de yürüten Profesör Hammour, alanında saygın bir iktisatçıdır. Profesör Hammour, sırasıyla Stanford Üniversitesi’nde felsefe bölümünden lisans derecesini, yine aynı üniversiteden Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini, Massachusetts Institute of Technology’den de Ekonomi doktora derecesini almıştır. Hammour, 1989-1994 yıllarında Columbia Üniversitesi’nde yardımcı doçent, 1995-1996 yıllarında Massachusetts Institute of Technology’de doçent doktor olarak görev yapmıştır. Profesör Hammour, 1998-2003 yılları arasında Fransa’da Centre National pour la Recherche Scientifique DELTA’da Araştırma Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Ayrıca, Dünya Bankası ile İngiltere’de bulunan Centre for Economic Policy Research’de araştırmacı ve danışman olarak da çeşitli görevler üstlenmiştir. Bilimsel araştırmaları başta American Economic Review, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics ve Journal of Development Economics gibi iktisat alanında dünyaca önde gelen akademik dergilerde yayınlanmıştır.


Prof. Dr.

Erhun İbrahim KULA

erhun.kula@ihu.edu.tr

Prof. Erhun İbrahim Kula, Marmara Üniversitesi’nde iktisat lisans eğitimi, University College Swansea’de yüksek lisans ve Leicester Üniversitesi’nde doktora eğitimlerini tamamlamıştır.

Temel araştırma alanları, çevre ekonomisi ve maliye-fayda analizleridir. Uluslararası ekonomi ve çevre bilimi alanlalarının önde gelen dergilerinde makaleleleri  bulunmaktadır. ABD ve İngiltere’nin önde gelen kitabevleri tarafından 8 adet kitabı basılmıştır. Bazı kitapları Çince dahil birçok dile çevrilmiştir. Çevrenin korunması üzerine yaptığı bilimsel araştırma ve yayınları nedeniyle, 2012 ve 2013 yıllarında, Çevre Nobel Ödülü’ne (ENI) aday gösterilmiştir.

Swansea, Ulster, Londra, Konk Kong, Hanoi ve Bahçeşehir üniversitelerinde dersler vermiştir. Dünyanın dört bir yanından gelen onlarca master ve doktora öğrencisine tez danışmanlığı yapmıştır. Brüksel’deki DG Regio’da Avrupa Birliği çalışnalarına dersler vermiştir. İngiliz ve İrlanda hükümetlerine ekonomi ve çevre konularında danışmanlıklar yapmıştır.


Doç. Dr.

Rasim ÖZCAN

rasim.ozcan@ihu.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden lisans, Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisansdan sonra Boston College Ekonomi Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2005-7 yılları arasında Northwestern Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde piyasa düzenlemeleri, rekabet ve stratejileri konularında dersler verdi. Özel sektöre geçiş yaparak Amerika’nın önemli danışmanlık şirketlerinden ERS Group’ta kıdemli danışman olarak görev yaptı. Telekomünikasyon, elektrik, petrol, doğalgaz, gıda, sağlık, finans piyasaları gibi pek çok alanda rekabet stratejileri, rekabet analizleri ve yönetimi, stratejik ve etkin fiyatlama, etkin pazar yönetimi ve kurgusu, pazar gücü, fiyat sabitleme ile farklılaştırması, birleşme ve tekelleşme konularında bilirkişiliklerin yanında ihale dizaynları ve danışmanlıkları yaptı.

2010-5 arasında Türk Telekom CEO Danışmanı olarak görev yaptı. Harvard Üniversitesi, Boğaziçi, İTÜ, Koç, Sabancı ve Özyeğin Üniversitelerinde ekonomi ve strateji dersleri vermenin yanında akademik danışma kurullarında da üyelikleri devam etmektedir.

Uluslararası dergilerde bir çok makalesi bulunan Doç. Dr. Özcan, 2012 yılında yayımladığı “Public Procurement Auctions and Competition in Turkey”” başlıklı çalışmasıyla alanının en prestijli kurumu olan Industrial Organization Society tarafından en iyi makaleyi yazan genç bilim adamı ödülüne layık görülmüştür.


Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf VARLI

yusuf.varli@ihu.edu.tr

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi ve London School of Economics Matematik-Ekonomi bölümlerinde yüksek onur derecesi ile tamamlayan Yusuf Varlı, daha sonrasında Iowa Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Araştırma Görevlisi unvanıyla çalışmış ve aynı üniversiteden yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesinde bitirmiş olup, Misafir Araştırmacı olarak Amerika’da Syracuse Üniversitesinde bulunmuştur. Yusuf Varlı, akademik çalışmalarının yanı sıra Borsa İstanbul’da Araştırmacı ve Başkan Danışmanlığı pozisyonlarında görev almış ve piyasa paydaşları için düzenlenen çeşitli sertifika programlarında eğitim vermiştir. Halen İbn Haldun Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya devam eden Yusuf Varlı’nın ilgi alanları arasında; Gayrimenkul Finansmanı, İslami Finans, Uygulamalı Ekonometri ve Davranışsal Finans yer alırken, bu alanlarda ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde çeşitli yayınları bulunmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi

Sadullah YILDIRIM

sadullah.yildirim@ihu.edu.tr

Sadullah Yıldırım İbn Haldun Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır ve akademik çalışmaları dini ve siyasi kurumlar arasındaki tarihi ilişkinin günümüz ekonomik değişkenlere etkilerinin analizi üzerine yoğunlaşmaktadır. Sadullah Yıldırım, doktora derecesini ekonomi alanında Connecticut Üniversitesi’nden 2016 yılında almıştır, lisans ve yüksek lisans derecelerini ise Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır.


Dr. Öğr. Üyesi

Şerife GENÇ İLERİ

serife.genc@ihu.edu.tr

Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlayan Şerife Genç İleri, Sabancı Üniversitesi’nde Ekonomi Alanında yüksek lisans yapmış ve doktora eğitimini University of Pittsburgh’ta tamamlamıştır. Daha sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda araştırmacı ekonomist olarak görev alan Şerife Genç İleri, bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra merkez bankalarına verilen uluslararası eğitimlerin ve diğer merkez bankalarıyla ikili ilişkilerin koordinasyonu görevlerini de yürütmüştür.

Dr. Genç İleri’nin araştırma alanları arasında işgücü piyasaları, göç ve makro ekonomik  etkileri, bireysel emeklilik sistemleri ve tasarruf davranışları ilişkileri yer almaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde çeşitli yayınları yer almaktadır.